Mag- och tarmproblem är väldigt vanligt bland vår befolkning. Enligt en undersökning från mag- och tarmförbundet lider ca en fjärdedel av problem med magen och/eller tarmen. Det är något vanligare med besvär hos kvinnor.

Ibland kan man ha tillfälliga besvär med magen som kan vara relaterat till stress, viss kost, brist på motion mm och som kan försvinna av sig själv om man gör en del livsstilsförändringar.
Har man problem längre än några månader, går ofrivilligt ner i vikt och/eller har blod i avföringen bör man söka vård för utredning så att man kan hitta orsaken till problemen.

Om du vill veta mer om de olika sjukdomarna som man kan drabbas av kan du klicka på länkarna till vänster på sidan.