Om Scandinavian Gastro Clinic

Scandinavian Gastro Clinic är en specialistklinik som startade under våren 2014.
Här arbetar specialistläkare inom mag- och tarmsjukdomar samt leversjukdomar.
På klinken finns även dietist, psykolog och kardiolog.

Kliniken har profilerat sig inom Irritable Bowel Syndrome (IBS) och Inflammatorisk Tarmsjukdom (IBD).
Vi utreder även oklara bukbesvär o cancersjukdomar i mag- och tarmkanalen.